Γραμματέας: 

Σάββας Παπαδόπουλος

Διεύθυνση: 

Γραμματεία Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κτίριο Διοίκησης-3ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη

Τ: 

2310995206
2310995203
2310995220
2310991608

F: 

2310996772

E: 

Προσωπικό γραμματείας: 

Κλεονίκη Γεωργακοπούλου
Ιωάννα Παζαρλόγλου
Ευαγγελία Πειραζερίδου

Σχολή: 

Τμήμα: 

Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: