Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η βιβλιοθήκη βρίσκεται υπόγειο του Νέoυ Κτιρίoυ της Φιλoσoφικής Σχoλής του Α.Π.Θ.
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 7.30-15.30

Διοικητικό προσωπικό: 
Ελένη Χιώτου
Τηλέφωνο: 
2310-997595
Φαξ: 
2310-997599
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Υπόγειο Ν. Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη