Η βιβλιοθήκη βρίσκεται υπόγειο του Νέoυ Κτιρίoυ της Φιλoσoφικής Σχoλής του Α.Π.Θ.
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 7.30-15.30

Διοικητικό προσωπικό: 

Ελένη Χιώτου

Τ: 

2310-997595

F: 

2310-997599

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Υπόγειο Ν. Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη