Μεταπτυχιακές Σπουδές

 

ΦΕΚ ΠΜΣ «Επιστήμες της γλώσσας και του πολιτισμού»

 

2015.04.28, Ειδοποίηση φοιτητών παλιού ΠΜΣ

2015.05.07, «Τεχνολογία και γλωσσική εκπαίδευση» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Γλώσσας και του Πολιτισμού»

2015.05.11, Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατεύθυνση «Μετάφραση, επικοινωνία και εκδοτικός χώρος»

2015.05.14, Λειτουργία της Κατεύθυνσης ‘Γλωσσικές Διαταραχές και Εκπαιδευτική Παρέμβαση’ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Γλώσσας και του Πολιτισμού»

2015.06.08, Λειτουργία της Κατεύθυνσης ″Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμοί″ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Γλώσσας και του Πολιτισμού»

 

 

Προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών 2009-2015 (αρχείο). Στα ΠΜΣ ανήκουν τα μαθήματα με κωδικούς που ξεκινάνε με τον αριθμό δύο (2).

 

 

 

____________________________________________________________________

Ενδεικτικά θέματα επιλογής υπ. μεταπτυχιακών φοιτητών, παλαιοτέρων ετών 

2009 - Όλων των κατευθύνσεων

Θέματα τομέα Λογοτεχνίας - Πολιτισμού

Θέματα Μετάφρασης

____________________________________________________________________