Γραμματεία Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Γραμματέας: 
Νικόλαος Γρηγοριάδης
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Κτίριο Διοίκησης,  2ος όροφος, γραφείο 201, Τ.Κ. 54124, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
+30 2310995238
+30 2310995239
+30 2310995227
+30 2310995243
Φαξ: 
+30 2310995242
Email: 
info@itl.auth.gr

Τηλέφωνο: 
+302310 99 5238
Φαξ: 
+302310 995242
Email: 

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του κτιρίου διοίκησης, γραφείο 201 και δέχεται τους φοιτητές καθημερινά 12.00 - 13.00.

Προσωπικό γραμματείας: 
Μαρία Κούφτα
Ευαγγελία Κυρούδη
Ανθή Φουντουκίδου
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image