Προπτυχιακές Σπουδές

Ο οδηγός σπουδών του Τμήματος (2014-2015)

Συνολικός κατάλογος προτεινομένων προς επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων για το ακαδ. έτος 2014-15 (.doc file).

Προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών 2009-2015 (xls αρχείο)

Για το πρόγραμμα σπουδών:

Σημαντικές πληροφορίες:

Επισημάνσεις στο πρόγραμμα σπουδών 

Διαδικασία για τις Δηλώσεις μαθημάτων

Οδηγός σπουδών του Τμήματος 2013-14 (e-οδηγός)

Οδηγός σπουδών του Τμήματος 2013-14- el (αρχείο pdf)

Guide of Studies 2013-14 - en (pdf)

Guida dello studente 2013-14 - it (pdf)

Παράρτημα Διπλώματος Τμήματος

Συνολικός κατάλογος προτεινομένων προς επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων για το ακαδ. έτος 2013-14 (.doc file) και για το ακαδ. έτος 2014-15 (αρχείο)

Τα  προσφερόμενα μαθήματα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά από 2009 μέχρι 2015 νέα και παλιά προγράμματα στους δύο κύκλους σπουδών (.xls file-gr) 

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος ακαδ. έτους 2013-14

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.

Ανταποδοτικές Υποτροφίες 2014

Υποτροφίες από το Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ

Νομοθεσία: 

ΙΔΡΥΣΗ του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΦΕΚ α,β,γ,δ,εστ)

Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4009 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

ΝΟΜΟΣ 4115 ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (4009/11).

 

Παλαιότεροι Οδηγοί σπουδών:

2012-13: e-Οδηγός ΣπουδώνΠαράρτημα Διπλώματος

2012-13 Οδηγόςσπουδών (εδώ)

2012-13 Guide of studies

2011-12 ΟδηγόςΣπουδών

2011-12 Guide of studies 

Ο οδηγός σπουδών του Τμήματος 2011-12 κατά την ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ

2010-11 EξώφυλλοΟδηγός Σπουδών 

2010-11 Guide of studies

2010-11 Guida dello studente

2009-10 εξώφυλλοΟδηγός Σπουδών

2008-09 Οδηγός Σπουδών - Guide οfstudies

2006-07 Οδηγός Σπουδών - Guida dello studente

2005-06 Οδηγός Σπουδών - Guida dello studente

2004-05 Οδηγός Σπουδών - Guida dello studente

2003-04 Οδηγός Σπουδών - Guida dello studente

2002-03 Οδηγός Σπουδών - Guida dello studente