Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της  Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  για τα γνωστικά αντικείμενα :

1.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου:  2880/5-2-2014
Γνωστικά Αντικείμενα:
«Τεχνολογία των ΜΜΕ (Ψηφιακή διαχείριση ήχου και εικόνας στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ)»
«Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας»

2.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014
Γνωστικά Αντικείμενα:  «Δημοσιογραφία: Ρεπορτάζ - Ειδήσεις»

3.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2884/3-4-2014
Γνωστικά Αντικείμενα: 
"Ανάλυση λόγου των Μ.Μ.Ε."
"Διεθνείς Σχέσεις και ΜΜΕ"
"Διεθνής Δημοσιογραφία"
"Δίκαιο και Επικοινωνία"
"Εκμάθηση Δεύτερης Ξένης Γλώσσας και Νοητικό Λεξικό-Διδασκαλία της Αγγλικής για Ειδικούς Σκοπούς"
"Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στα ΜΜΕ"
"Θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού"
"Θεωρία & Κριτική των Τεχνών του Λόγου και του Θεάματος"
"Κοινωνική Ψυχολογία και ΜΜΕ"
"Κοινωνιολογία των Τεχνών και Μαζική Επικοινωνία"
"Νεότερη Ελληνική Ευρωπαϊκή Ιστορία"
"Σημειωτική του Θεάματος"
"Τεχνολογία των ΜΜΕ (Ηλεκτρονικά ΜΜΕ, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση)"

4.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2899/5&8-12-2014
Γνωστικά Αντικείμενα: 
«Δημοσιογραφία, Έρευνα και Νέα Μέσα»

5.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2903/16-1-2015
Γνωστικά Αντικείμενα: 
«Εναλλακτική και Συμμετοχική Δημοσιογραφία»
Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη), οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

6.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2906/19-3-2015
Γνωστικό Αντικείμενο: 
«Μεθοδολογία και Ψυχομετρία Κοινωνικών Επιστημών»

7.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2913/23-7-2015
Γνωστικό Αντικείμενο: 
"Πολιτισμικές Σπουδές"

8.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2919/11-12-2015
H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2919/11-12-2015, ενέκρινε το επικαιροποιημένο τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενο:

"Κοινωνική Ψυχολογία και ΜΜΕ"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (11-12-2017), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

9.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015
H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενο:

"Οικονομία και Διοίκηση (Μάνατζμεντ) των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας"

Στην ίδια συνεδρίαση ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα για τα γνωστικά αντικείμενα:"Νεότερη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία", "Ανάλυση Λόγου των Μ.Μ.Ε.", "Τεχνολογία των Μ.Μ.Ε. (Ψηφιακή διαχείριση ήχου και εικόνας στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε", "Δημοσιογραφία:Ρεπορτάζ-Ειδήσεις", "Διεθνείς Σχέσεις και Μ.Μ.Ε.", "Θεωρία και Κριτική των Τεχνών του Λόγου και του Θεάματος", "Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας", "Δίκαιο και Επικοινωνία", "Εκμάθηση Δεύτερης Ξένης Γλώσσας και Νοητικό Λεξικό-Διδασκαλία της Αγγλικής για Ειδικούς Σκοπούς", "Διεθνής Δημοσιογραφία", "Τεχνολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας:Ραδιόφωνο-Τηλεόραση)", "Κοινωνιολογία των Τεχνών και Μαζική Επικοινωνία".

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

Συνημμένα αρχεία: