Καταγραφή φοιτητών/φοιτητριών με αναπηρία (ΦμεΑ)

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη βελτιστοποίηση των παρεχομένων προς αυτούς υπηρεσιών μέσω του προγράμματος «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης». Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί για το παραπάνω έργο. Τα υποβληθέντα στοιχεία διατηρούνται μόνο για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Σημειώσεις:
με αστερίσκο (*) σημειώνονται τα υποχρεωτικά πεδία

Πληροφορίες:

Α. Στοιχεία Φοιτητή/Φοιτήτριας
πχ Φοιτητής Προτπτυχιακός, Μεταπτυχιακός, Διδακτορικός, εξάμηνο φοίτησης κλπ
Β. Βαθμός Ικανοτήτων
Στον παρακάτω Πίνακα προσδιορίστε πόσο καλές είναι οι ικανότητές σας σε κάθε μία από τις περιπτώσεις:
ΜηδενικήΧαμηλήΜέτριαΙκανοποιητική'Αριστη
Όραση: η ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει και να διαβάζει χωρίς τη χρήση τεχνολογίας. *
Ομιλία: η δυνατότητα του ατόμου να ομιλεί με κάποιο συνομιλητή. *
Τέντωμα και Φτάσιμο: Η δυνατότητα του ατόμου να εκτελεί αυτές τις ενέργειες με το επάνω μέρος του σώματος έχοντας ταυτόχρονα καλό έλεγχο της δύναμής του. *
Επιδεξιότητα: η ικανότητα του ατόμου να πιάνει κάτι, να κρατάει κάτι, να μεταφέρει, να στριφογυρίζει κάτι και να γράφει. *
Μετακίνηση: η ικανότητα ενός ατόμου για βηματισμό, να ανεβαίνει σκάλες, για σκαρφάλωμα, για σκύψιμο και για ισορροπία, χωρίς τη χρήση βοηθημάτων. *
Κατανόηση: η δυνατότητα του ατόμου για κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου. *
Υποχρεωτικά πεδία*
Γ. Λειτουργικά Εμπόδια/Δυσκολίες
Δ. Εκπαιδευτική Διαδικασία