Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου

Διευθυντής
Γεώργιος Διαμαντόπουλος Καθηγητής
Τμήμα Νομικής
Γραμματεία: 
Κυριακή Πάτκου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νομική Σχολή
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Κτίριο Νομικής Σχολής, 3ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996622
Φαξ: 
+30 2310 996622

   Ο Τομέας συγκροτείται από τρεις Υποτομείς: τον Τομέα Αστικού Δικαίου, τον Τομέα Αστικού Δικονομικού Δικαίου και τον Τομέα Εργατικού Δικαίου.     

Διδακτικό αντικείμενο: 

    Ο Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού & Εργατικού Δικαίου συγκροτείται από τρεις Υποτομείς, διακρινόμενους με βάση ειδικότερο γνωστικό πεδίο καθενός:

  1. τον Τομέα Αστικού Δικαίου, με αντικείμενο την ερμηνεία του Αστικού Κώδικα (Γενικών Αρχών, Ενοχικού, Εμπράγματου, Οικογενειακού & Κληρονομικού Δικαίου) και των ειδικών αστικών νόμων
  2. τον Τομέα Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με αντικείμενο την ερμηνεία του ΚΠολΔ και διεθνών δικονομικών συμβάσεων
  3. τον Τομέα Εργατικού Δικαίου, με αντικείμενο την ερμηνεία του εργατικού δικαίου και του δικαίου των κοινωνικών ασφαλίσεων (ατομικό & συλλογικό εργατικό δίκαιο, σχέση με το Σύνταγμα, κοινωνικές ασφαλίσεις)