Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου

Διευθυντής
Αχιλλέας Μπεχλιβάνης Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Νομικής
Γραμματεία: 
Χρυσούλα Καραλή
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νομική Σχολή
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Κτίριο Νομικής Σχολής, 4ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996613
Φαξ: 
+30 2310 996613

Αντικείμενο του Τομέα είναι η διδασκαλία και η έρευνα κλάδων του Εμπορικού Δικαίου, ως δικαίου των εμπόρων και των εμπορικών δικαιοπραξιών. Κυρίως, του δικαίου εμπορικών εταιριών, των αξιογράφων, του δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας, του ναυτικού δικαίου, του πτωχευτικού δικαίου και του δικαίου εξυγίανσης επιχειρήσεων.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Πέραν του εισαγωγικού «Γενικού Μέρους του Εμπορικού Δικαίου», διδάσκονται, μεταξύ των άλλων, το δίκαιο του ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή, το δίκαιο διανοητικής ( πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας, το δίκαιο εμπορικών εταιρειών, το πτωχευτικό δίκαιο, το δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών (δίκαιο αξιογράφων, ασφαλιστικό καθώς και τραπεζικών συμβάσεων). Στο Η’ εξάμηνο, τέλος, στο πλαίσιο της «Εμβάθυνσης», επιδιώκεται – μέσα από την ανάλυση πρακτικών θεμάτων – η σύνθεση και εμβάθυνση των γνώσεων εμπορικού δικαίου που αντιστοιχούν στην ύλη των ειδικότερων μαθημάτων του Τομέα.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Οι κύριες ερευνητικές  κατευθύνσεις του Τομέα ταυτίζονται με το διδακτικό αντικείμενο, καλύπτουν συνεπώς όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου του καθόλου εμπορικού και οικονομικού δικαίου.