Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου

Διευθύντρια
Σοφία Τζωρτζακάκη - Τζαρίδου Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής
Γραμματεία: 
Αλεξάνδρα Παπάζη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νομική Σχολή
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Κτίριο Νομικής Σχολής, 4ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996608
Φαξ: 
+30 2310 996502

Ο Τομέας καλλιεργεί μαθήματα γενικής νομικής παιδείας, όπως Ιστορία του ελληνικού & ρωμαϊκού δικαίου, Φιλοσοφία & μεθοδολογία δικαίου, Κοινωνιολογία του δικαίου, Οικονομική ανάλυση του δικαίου, Δίκαιο και πληροφορική, καθώς και Εκκλησιαστικό δίκαιο.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας καλύπτει με τρόπο διεπιστημονικό όλους τους κλάδους της νομικής επιστήμης, από τις οπτικές γωνίες της Ιστορίας του Δικαίου, της Φιλοσοφίας και Μεθοδολογίας του Δικαίου, της Κοινωνιολογίας του Δικαίου, του Εκκλησιαστικού Δικαίου, των σχέσεων Δικαίου και Πληροφορικής, καθώς επίσης και των σχέσεων Δικαίου και Οικονομίας.  Οι προσφερόμενες γνώσεις είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της νομικής επιστημονικής σκέψης και της νομικής παιδείας, καθώς επίσης και της αποτελεσματικής και επωφελούς άσκησης του νομικού επαγγέλματος και λειτουργήματος, οποιαδήποτε και αν είναι η επαγγελματική ενασχόληση και εξειδίκευση του νομικού.  

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις του Τομέα ΙΦΚΔ αντιστοιχούν προς τα διδασκόμενα αντικείμενα και επομένως καλύπτουν το σύνολο του δικαίου και των σχετικών με το δίκαιο δραστηριοτήτων σε όλους τους κλάδους του δικαίου.

Ενδεικτικά αναφέρονται: Οι νομικές έννοιες και οι νομικοί θεσμοί από το αρχαίο ελληνικό, το ρωμαϊκό και βυζαντινό δίκαιο ως τις μέρες μας, η διερεύνηση των επιστημολογικών θεμελίων της νομικής επιστήμης, ο νομικός συλλογισμός, η νομική ερμηνεία και οι περί δικαίου θεωρίες και αντιλήψεις, το δίκαιο ως κοινωνικό φαινόμενο, η αποτελεσματικότητα στη νομοθετική πολιτική και στην απονομή της δικαιοσύνης, οι συνθήκες και οι νέες κατευθύνσεις στην άσκηση των νομικών επαγγελμάτων, η διαιτησία και οι σχέσεις του δικαίου με την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες, ιδίως της πληροφορικής,  το εκκλησιαστικό δίκαιο και ιδίως οι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας στην Ελλάδα και διεθνώς, κ.λ.π..