Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

Διευθύντρια
Μαρία Αρχιμανδρίτου Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής
Γραμματεία: 
Ευθυμία Σαμαρίδου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νομική Σχολή
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Κτίριο Νομικής Σχολής, 2ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996489

Ο Τομέας έχει ως αντικείμενο την έρευνα και τη διδασκαλία θεμάτων που ανήκουν στο χώρο του Ουσιαστικού και του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου, καθώς και της επιστήμης της Εγκληματολογίας. Στόχος του Τομέα είναι να δώσει στο φοιτητή την ευκαιρία να γνωρίσει το Ποινικό Δίκαιο εν γένει και να εμβαθύνει σ’ αυτό.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας καλύπτει τους κλάδους: Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας και Εγκληματολογίας. Ο κλάδος του Ποινικού Δικαίου έχει ως διδακτικό αντικείμενο την ερμηνευτική ανάλυση των γενικών αρχών που διέπουν το «ποινικό φαινόμενο», τα ζητήματα των ποινών, την ερμηνευτική προσέγγιση κρίσιμων διατάξεων του ειδικού μέρους του Π.Κ. και την παρουσίαση σημαντικών ειδικών ποινικών νόμων. Ο κλάδος της Ποινικής Δικονομίας έχει ως διδακτικό αντικείμενο την μελέτη κανόνων που ρυθμίζουν την εξελικτική διαδικασία της ποινικής δίκης. Τέλος, η Εγκληματολογία ασχολείται με την έρευνα-καταγραφή των αιτίων, συνθηκών και λοιπών παραμέτρων της εγκληματικότητας.