Υπεύθυνος/η: 

Αθηνά Καπράρα Διοικητικό Προσωπικό

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νησίδα Η/Υ Τμήματος Φιλολογίας
Νέο Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής
4ος όροφος  Γραφείο 423
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 997157

E: