Νησίδα Η/Υ Τμήματος Φιλολογίας

Υπεύθυνος/η: 
Αθηνά Καπράρα Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νησίδα Η/Υ Τμήματος Φιλολογίας
Νέο Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής
4ος όροφος  Γραφείο 423
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997157
Email: