Τομέας Κλασικών Σπουδών

Διευθυντής: 
Χρήστος Τσαγγάλης Καθηγητής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Κλασικών Σπουδών
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997002

Ο Τομέας Κλασικών Σπουδών απαρτίζεται από 22 μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων 10 είναι καθηγητές, 4 αναπληρωτές καθηγητές, 6 επίκουροι καθηγητές και 2 είναι λέκτορες και προσφέρει μαθήματα στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία
-Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία
-Αρχαία Ελληνική Ρητορική
-Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
-Aρχαία Eλληνική Πεζογραφία
-Aρχαία Eλληνική Ποίηση
-Παπυρολογία
-Παλαιογραφία
-Κωδικολογία
-Επιγραφική
-Λατινική Φιλολογία
-Λατινική Γλώσσα
-Λατινική Πεζογραφία
-Λατινική Ποίηση
-Πρόσληψη της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας