Τομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών

Διευθυντής: 
Μιχαήλ Χρυσανθόπουλος Καθηγητής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997002

Ο Τομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών απαρτίζεται από 19 μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων 5 είναι καθηγητές, 1 είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια, 12 είναι επίκουροι καθηγητές και 1 είναι λέκτορες και προσφέρει μαθήματα στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

-Iστορία της νεοελληνικής γραμματείας
-Νεοελληνική φιλολογία
-Nεοελληνική ποίηση, πεζογραφία και θέατρο
-Iστορία της μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας
-Μεσαιωνική ελληνική φιλολογία
-Mεσαιωνική ελληνική ποίηση και πεζογραφία
-Iστορία των ιδεών και ρεύματα της νεοελληνικής και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
-Θεωρία της λογοτεχνίας
-Γενική Γραμματολογία
-Συγκριτική Γραμματολογία