Τομέας Γλωσσολογίας

Διευθυντής: 
Μελίτα Σταύρου-Σηφάκη Ομότιμη Καθηγήτρια
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Γλωσσολογίας
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997419

Ο Τομέας Γλωσσολογίας απαρτίζεται από 12 μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων 4 είναι καθηγητές, 2 αναπληρωτές καθηγητές, 5 επίκουροι καθηγητές και 1 είναι λέκτορας και προσφέρει μαθήματα στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

- Φωνολογία
- Σύνταξη
- Σημασιολογία
- Πραγματολογία
- Φιλοσοφία της Γλώσσας
- Λεξικολογία και Λεξικογραφία
- Ιστορική Γλωσσολογία
- Βαλκανική Γλωσσολογία
- Διαλεκτολογία
- Ψυχογλωσσολογία
- Γλωσσική κατάκτηση
- Γλωσσική εκμάθηση και διδασκαλία
- Γλωσσική επεξεργασία