Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής

Διευθυντής: 
Αθανάσιος Πάπιστας Καθηγητής
Γραμματεία: 
Μαρία Τσιτσιλιάνου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών 

Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997903
Φαξ: 
+30 2310 997903