Διευθυντής: 

Αθανάσιος Πάπιστας Καθηγητής

Γραμματεία: 

Μαρία Τσιτσιλιάνου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών 

Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής

54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 997903

F: 

+30 2310 997903