Τομέας Γεωμετρίας

Διευθυντής: 
Ευθύμιος Κάππος Αναπληρωτής Καθηγητής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών

Τομέας Γεωμετρίας

54124 Θεσσαλονίκη 

Διδακτικό αντικείμενο: 

Τα μαθήματα που διδάσκονται από το Τομέα Γεωμετρίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 είναι τα παρακάτω

 

  • Υποχρεωτικά: Αναλυτική Γεωμετρία Ι (Β΄ εξάμηνο σπουδών), Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ (Γ΄ εξάμηνο σπουδών), Κλασική Διαφορική Γεωμετρία Ι (Ε΄ εξάμηνο σπουδών)
  • Υποχρεωτικά επιλογής: Γραμμική Γεωμετρία Ι (ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών), Κλασική Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ (ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών), Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες Ι (Ζ΄ εξάμηνο σπουδών), Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες ΙΙ (Η΄ εξάμηνο σπουδών)
  • ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών-ειδίκευση Θεωρητικών Μαθηματικών: Ολική Διαφορική Γεωμετρία (Α΄ εξάμηνο σπουδών), Θεωρία Διαφορισίμων Πολλαπλοτήτων (Β΄ εξάμηνο σπουδών).

 

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Διαφορική Γεωμετρία, Ευθειακή Γεωμετρία, Ολική Διαφορική Γεωμετρία, Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες, Γεωμετρία Riemann, Συμπλεκτική Γεωμετρία