Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης

Διευθυντής: 
Δημήτριος Πουλάκης Καθηγητής
Γραμματεία: 
Μαρία Τσιτσιλιάνου