Διευθυντής: 

Δημήτριος Πουλάκης Καθηγητής

Γραμματεία: 

Μαρία Τσιτσιλιάνου