Διευθυντής: 

Μιχαήλ Μαριάς Καθηγητής

Γραμματεία: 

Μαρία Τσιτσιλιάνου