Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

Διευθυντής: 
Ιωάννης Αντωνίου Καθηγητής
Γραμματεία: 
Μαρία Τσιτσιλιάνου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή θετικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών

Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
2310997903
Φαξ: 
2310997903