Διευθυντής: 

Ιωάννης Αντωνίου Καθηγητής

Γραμματεία: 

Μαρία Τσιτσιλιάνου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή θετικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών

Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

2310997903

F: 

2310997903