Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Μαθηματικών

1.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2016

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα γνωστικά αντικείμενα είναι τα εξής:

Γεωμετρία
Διαφορική Γεωμετρία
Μιγαδική Ανάλυση
Θεωρία Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου
Θεωρία Τελεστών
Θεωρητική Πληροφορική
Άλγεβρα
Στατιστική
Θεωρία Αριθμών
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Διαδικασίες
Θεωρία Πληροφορίας και Επικοινωνία
Ανάλυση επί Πολλαπλοτήτων
Μαθηματική Λογική
Συνδυαστική
Αριθμητική Ανάλυση
Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους
Διδακτική Ιστορία των Μαθηματικών
Θεωρία Δυναμικού
Μαθηματική Φυσική

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη), οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

2.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μαθηματικών για τα γνωστικά αντικείμενα:

Γεωμετρία
Διαφορική Γεωμετρία
Μιγαδική Ανάλυση
Θεωρία Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου
Θεωρία Τελεστών
Θεωρητική Πληροφορική
Άλγεβρα
Στατιστική
Θεωρία Αριθμών
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Διαδικασίες
Θεωρία Πληροφορίας και Επικοινωνία
Ανάλυση επί Πολλαπλοτήτων
Μαθηματική Λογική
Συνδυαστική
Αριθμητική Ανάλυση
Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους
Διδακτική Ιστορία των Μαθηματικών
​Θεωρία Δυναμικού

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2938/23 - 1 - 2017

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2938/23- 1 - 2017 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Μαθηματική Ανάλυση, με έμφαση στην Αρμονική Ανάλυση ή Γεωμετρική Ανάλυση ή Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους ή Θεωρία Δυναμικού ή Θεωρία Τελεστών ή Μιγαδική Ανάλυση ή Συναρτησιακή Ανάλυση" και 
"Αρμονική Ανάλυση ή Γεωμετρική Ανάλυση ή θεωρία Διαφορικών Εξισώσεων ή Θεωρία Δυναμικού ή Θεωρία Τελεστών ή Μιγαδική Ανάλυση ή Συναρτησιακή Ανάλυση"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (23-1-2019), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

Συνημμένα αρχεία: