ΚΕΔΙΠ Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Ι Τμήματος Ιατρικής

Νησίδα υπολογιστών ελεύθερης πρόσβασης για τους φοιτητές του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής και του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών της ιατρικής πληροφορικής. Η νησίδα βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου 16d (κτίριο ΚΕΔΙΠ).

 

Υπεύθυνος/η: 
Αικατερίνη Λάζου Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιατρική Σχολή

Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής

Πανεπιστημιούπολη

Τ.Θ. 323

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 999273
Φαξ: 
+30 2310 999263
Email: