Νησίδα υπολογιστών ελεύθερης πρόσβασης για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Η νησίδα βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου 17a (κτίριο Νέων Αμφιθεάτρων Ιατρικής). Η αίθουσα χρησιμοποιείται κυρίως για την αναζήτηση ιατρικής πληροφορίας από τους φοιτητές για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Τ.Θ. 323, 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τ: 

2310999272

F: 

2310999263

E: