Τομέας Αισθητηρίων Οργάνων

Διευθυντής: 
Φώτιος Τοπούζης Καθηγητής
Γραμματεία: 
Αγλαϊα Χατζηκωνσταντίνου
Τηλέφωνο: 
+30 2310 991550
+30 2313 323974
Φαξ: 
+30 2310 690417
+30 2310 693976
+30 2310 693688