Διευθυντής: 

Φώτιος Τοπούζης Καθηγητής

Γραμματεία: 

Αγλαϊα Χατζηκωνσταντίνου

Τ: 

+30 2310 991550
+30 2313 323974

F: 

+30 2310 690417
+30 2310 693976
+30 2310 693688