Τομέας Αισθητηρίων Οργάνων

Διευθυντής: 
Κωνσταντίνος Μάρκου Καθηγητής
Γραμματεία: 
Αγλαϊα Χατζηκωνσταντίνου
Τηλέφωνο: 
+30 2310 991550
+30 2313 323974