Τομέας Φυσιολογίας - Φαρμακολογίας

Διευθυντής: 
Αντώνιος Γούλας Καθηγητής
Γραμματεία: 
Γεωργία Παπαδήμα
Τηλέφωνο: 
+30 2310 999312