Διευθυντής: 

Κωνσταντίνος Νάτσης Καθηγητής

Τ: 

+30 2310 999305
+30 2310 999315

F: 

+30 2310 999334