Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής

Διευθυντής: 
Κοκκώνα Κουζή-Χατζηπαρασκευά-Κολιάκου Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 
+30 2310 999305
+30 2310 999315
Φαξ: 
+30 2310 999334