Διευθυντής: 

Γεώργιος Κολιάκος Καθηγητής

Τ: 

+30 2310 999123

F: 

+30 2310 999004