Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής

Διευθυντής: 
Γεώργιος Κολιάκος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+30 2310 999123