Τομέας Ακτινολογίας, Φυσικής και Ιατρικής Πληροφορικής

Διευθυντής: 
Αντώνιος Αλετράς Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+30 2310 993893
+30 2310 994723
Φαξ: 
+30 2310 994720