Τομέας Ακτινολογίας, Φυσικής και Ιατρικής Πληροφορικής

Διευθυντής: 
Παναγιώτης Πρασόπουλος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+30 2310-999264
Φαξ: 
+30 2310 994720