Διευθυντής: 

Φώτιος Παπαχρήστου Καθηγητής

Τ: 

+30 2310 992985