Διευθυντής: 

Ιωάννης Τσανάκας Καθηγητής

Τ: 

+30 2310 992985