Τομέας Υγείας Παιδιού

Διευθυντής: 
Ιωάννης Τσανάκας Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+30 2310 992985