Διευθυντής: 

Ιωάννης Νηματούδης Καθηγητής

Τ: 

+30 2310 994633
+30 2310 994634

F: 

+30 2313303196