Τομέας Νευροεπιστημών

Διευθυντής: 
Ιωάννης Νηματούδης Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+30 2310 994633
+30 2310 994634
Φαξ: 
+30 2313303196