Τομέας Χειρουργικής

Διευθυντής: 
Απόστολος Αθανασιάδης Καθηγητής
Γραμματεία: 
Θεοδώρα Τριανταφυλλίδου
Τηλέφωνο: 
+30 2310994647
+30 2310994648