Διευθυντής: 

Ισαάκ Κεσίσογλου Καθηγητής

Γραμματεία: 

Θεοδώρα Τριανταφυλλίδου

Τ: 

+30 2310994647
+30 2310994648

F: 

+30 2313303181

E: