Τομέας Χειρουργικής

Διευθυντής: 
Ισαάκ Κεσίσογλου Καθηγητής
Γραμματεία: 
Θεοδώρα Τριανταφυλλίδου
Τηλέφωνο: 
+30 2310994647
+30 2310994648
Φαξ: 
+30 2313303181