Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Γραμματέας: 
Θεοδώρα Γαζοπούλου-Τσουφλίδου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Κτίριο Νέων Αμφιθεάτρων (Απέναντι κεντρικής εισόδου ΑΧΕΠΑ)

Πανεπιστημιούπολη

54124, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 999900
Φαξ: 
+30 2310 999293
Email: 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310.999.900

Γραμματεία Προέδρου: 999.261
Τμήμα Τομέων Ιατρικής 999.044, 999.268, 999.016, 999.288, 999.211, 999.295
Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων: 999.227, 999.125, 999.052
Τμήμα Διδακτορικών Διατριβών: 999.259
Τμήμα Πρακτικών: 999.016
Πρωτόκολλο: 999.249

Προσωπικό γραμματείας: 
Παύλος Γεωργιάδης
Ευαγγελία Παπαδοπούλου
Χρυσή Καλπακίδου
Ιωάννης Μαστραντώνης
Δημήτριος Νεράντζης
Σοφια Πανταζη
Παύλος Πεχλιβάνης
Αστέριος Χατζηχαριστός
Ελισσάβετ Μαυρομιχάλη
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image