Γραμματέας: 

Θεοδώρα Γαζοπούλου-Τσουφλίδου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Κτίριο Νέων Αμφιθεάτρων (Απέναντι κεντρικής εισόδου ΑΧΕΠΑ)

Πανεπιστημιούπολη

54124, Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 999900

F: 

+30 2310 999293

E: 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310.999.900

Γραμματεία Προέδρου: 999.261
Τμήμα Τομέων Ιατρικής 999.044, 999.268, 999.016, 999.288, 999.211, 999.295
Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων: 999.227, 999.125, 999.052
Τμήμα Διδακτορικών Διατριβών: 999.259
Τμήμα Πρακτικών: 999.016
Πρωτόκολλο: 999.249

Προσωπικό γραμματείας: 

Παύλος Γεωργιάδης
Ευαγγελία Παπαδοπούλου
Χρυσή Καλπακίδου
Ιωάννης Μαστραντώνης
Δημήτριος Νεράντζης
Σοφια Πανταζη
Παύλος Πεχλιβάνης
Αστέριος Χατζηχαριστός
Ελισάβετ Μαυρομιχάλη

Σχολή: 

Τμήμα: 

Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: