Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Ιατρικής

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα παρακάτω μητρώα ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2881/18-2-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
«Περιγραφική Ανατομική», «Ιστολογία – Εμβρυολογία», «Φυσιολογία», «Εφαρμοσμένη Φυσιολογία», «Κλινική Φυσιολογία», «Κυτταρική και Μοριακή Φυσιολογία», «Φυσιολογία – Νευροφυσιολογία», «Παθοφυσιολογία», «Φαρμακολογία», «Κλινική Φαρμακολογία», «Ακτινοδιαγνωστική – Επεμβατική Ακτινολογία», «Ακτινοδιαγνωστική – Επεμβατική Νευροακτινολογία», «Αγγειοχειρουργική», «Ορθοπαιδική», «Γενική Χειρουργική», «Αναισθησιολογία», «Ουρολογία», «Καρδιοχειρουργική», «Ορθοπαιδική – Μεταβολικές Παθήσεις Οστών», «Πλαστική Χειρουργική», «Εργοφυσιολογία», «Νευρολογία»,  «Νευροχειρουργική», «Ψυχιατρική», «Νεογνολογία», «Παιδιατρική», «Παιδιατρική - Παιδιατρική Ανοσολογία», «Παιδιατρική – Παιδιατρική Πνευμονολογία», «Παιδιατρική – Παιδιατρική Καρδιολογία», «Παιδιατρική - Λοιμωξιολογία», «Πνευμονολογία», «Παθολογία», «Καρδιολογία», «Καρδιολογία. Επιστημονικό πεδίο: ηλεκτροφυσιολογία», «Καρδιολογία. Επιστημονικό πεδίο: επεμβατική καρδιολογία», «Παθολογία. Επιστημονικό πεδίο: σακχαρώδης διαβήτης»,  «Παθολογία – Διαβητολογία», «Ωτορινολαρυγγολογία», «Οφθαλμολογία»

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2887/9-5-2014
Γνωστικά αντικείμενα: «Χειρουργική Παίδων»

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2888/28-5-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
«Βιοχημεία», «Ιατρική Βιολογία – Ιατρική Γενετική», «Ωτορινολαρυγγολογία - Νευροωτολογία», «Παιδιατρική – Παιδιατρική Νευρολογία», «Μαιευτική – Γυναικολογία», «Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής», «Θωρακοκαρδιοχειρουργική» και «Γενική Χειρουργική – Χειρουργική Μεταμοσχεύσεων»

4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2890/7-7-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
«Υγιεινή – Προαγωγή Υγείας» και «Πυρηνική Ιατρική»

5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2891/23-7-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
«Παθολογική Ογκολογία» και «Παιδιατρική – Παιδιατρική Ρευματολογία»

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2891/23-7-2014 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2881/18-2-14) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για το γνωστικό αντικείμενο: «Ουρολογία», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2895/8-10-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
«Γαστρεντερολογία»
«Νεφρολογία»
«Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική»
«Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική – Επιστημονικό Πεδίο : Μοριακή Παθολογική Ανατομική»
«Ιατρική Μικροβιολογία»
«Υγιεινή-Κοινωνική Ιατρική»
«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Ιατρική Εκπαίδευση»
«Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία»
«Ακτινοδιαγνωστική»
«Ιατρική Πληροφορική»
«Παθολογία-Ηπατολογία»
«Καρδιοθωρακοχειρουργική»
«Μαιευτική-Γυναικολογία-Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή»

7. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2897/7-11-2014
Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2897/7-11-2014 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2881/18-2-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για το γνωστικό αντικείμενο: «Ιστολογία-Εμβρυολογία», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2897/7-11-2014
Γνωστικό αντικείμενο:  «Υγιεινή»

8. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2900/22-12-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
«Δερματολογία - Αφροδισιολογία»,
«Ιατροδικαστική και Τοξικολογία – Επιστημονικό πεδίο: Μοριακή Ιατροδικαστική και Τοξικολογία»,
«Ιατρική Νομολογία και Δεοντολογία»,
«Παιδιατρική – Παιδιατρική Ενδοκρινολογία»,
«Μαιευτική – Γυναικολογία – Εμβρυομητρική Ιατρική»,
«Ψυχιατρική – Ψυχοσεξουαλικότητα» και
«Ψυχοακουστική»

----------
Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στην έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 2900/22-12-2014  τροποποίησε προηγούμενες αποφάσεις της (συνεδριάσεις Συγκλήτου  αριθμ. 2881/18-2-2014 και 2895/8-10-2014) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Νεφρολογία» και «Παιδιατρική - Παιδιατρική Πνευμονολογία», και ενέκρινε τα εν λόγω μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 2900/22-12-2014 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2890/7-7-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για το γνωστικό αντικείμενο: «Πυρηνική Ιατρική», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2904/2-2-2015
Γνωστικά αντικείμενα:
«Αιματολογία» και
«Αιματολογία - Αιμοσφαιρινοπάθειες»

 

10. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2905/19-2-2015
Γνωστικό αντικείμενο:
«Θωρακοχειρουργική»

 

11. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2906/19-3-2015
Γνωστικό αντικείμενο:
«Παιδιατρική-Παιδιατρική Αιματολογία, Ογκολογία»

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2906/19-3-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2888/28-5-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για το γνωστικό αντικείμενο: «Βιοχημεία», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

-----------

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2906/19-3-2015  τροποποίησε προηγούμενες αποφάσεις της (συνεδριάσεις Συγκλήτου  αριθμ. 2881/18-2-2014 και 2895/8-10-2014) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Καρδιολογία» και «Γαστρεντερολογία», και ενέκρινε τα εν λόγω μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
 

12. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2908/8-4-2015
Γνωστικό αντικείμενο:
«Ψυχιατρική με εξειδίκευση στις εξαρτήσεις ουσιών»

-------------

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2908/8-4-2015  τροποποίησε προηγούμενες αποφάσεις της (συνεδρίαση Συγκλήτου αριθμ. 2881/18-2-2014) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Ψυχιατρική» και «Φυσιολογία», και ενέκρινε τα εν λόγω μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα παραπάνω μητρώα ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

13. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2909/20-5-2015
Γνωστικό αντικείμενο:
«Ενόργανη Ανάλυση Οργανικών Βιομορίων»

 

14. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2910/28-5-2015
Γνωστικά αντικείμενα:
«Παιδιατρική - Παιδιατρική Νεφρολογία»
«Πληροφορική στην Ιατρική Εκπαίδευση»

-----------

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2910/28-5-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2881/18-2-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για το γνωστικό αντικείμενο: «Νευρολογία», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το παραπάνω μητρώο ισχύει για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθεί.

-----------

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2910/28-5-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2881/18-2-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για το γνωστικό αντικείμενο: «Περιγραφική Ανατομική», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το παραπάνω μητρώο ισχύει για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθεί.

 

15. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2911/24-6-2015
Γνωστικά αντικείμενα:
«Γενική Χειρουργική - Αγγειοχειρουργική»
«Ουρολογία - Νευροουρολογία»

------------

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2911/24-6-2015  τροποποίησε προηγούμενες αποφάσεις της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2881/18-2-2014 και 2888/28-5-2014) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Μαιευτική-Γυναικολογία», «Γενική Χειρουργική», «Αγγειοχειρουργική», «Οφθαλμολογία», «Ωτορινολαρυγγολογία», και ενέκρινε τα εν λόγω μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα παραπάνω μητρώα ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

-----------

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2911/24-6-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2895/8-10-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για το γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Μικροβιολογία», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα παραπάνω μητρώα ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

16. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2913/23-7-2015

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2913/23-7-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2881/18-2-2014) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Παιδιατρική - Παιδιατρική Ανοσολογία» και «Παιδιατρική - Παιδιατρική Καρδιολογία», και ενέκρινε τα εν λόγω μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα παραπάνω μητρώα ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

17. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2917/29-10-2015

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2917/29-10-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το γνωστικό αντικείμενο:

" Ορθοπαιδική"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (29-10-2017), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

 

18. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2919/11-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2919/11-12-2015, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

1."Βασική Ιατρική Διατροφολογία"
2."Βιοχημεία - Μοριακή Βιολογία"
3."Ιατρική Βιοχημεία"
4."Φαρμακολογία-Κλινική Φαρμακολογία"
5."Ιατρική Βιοχημεία - Κλινική Βιοχημεία"

Επίσης η Σύγκλητος στην ίδια συνεδρίαση ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

1."Εργοφυσιολογία"
2."Νευροχειρουργική"
3."Ιατρική Βιολογία - Ιατρική Γενετική"
4."Παιδιατρική - Λοιμωξιολογία"
5."Νεογνολογία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (11-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

19. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2923/11-3-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2923/11-3-2016, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Ρευματολογία" και "Ουρολογία - Ανδρολογία".

Επίσης η Σύγκλητος στην ίδια συνεδρίαση ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Παιδιατρική - Παιδιατρική Νευρολογία"
"Χειρουργική Παίδων"
"Ουρολογία"
"Καρδιοχειρουργική"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (11-3-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

20. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2924/14-4-2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2924/14-4-2016, ενέκρινε το επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το γνωστικό αντικείμενο:

" Γενική Χειρουργική - Χειρουργική Μεταμοσχεύσεων"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (14-4-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

21. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2926/10 & 13 - 6 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2926/10 & 13 - 6 - 2016 ενέκρινε το επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το γνωστικό αντικείμενο:

" Πνευμονολογία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (13-6-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

 

22. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2929/19 - 7 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2929/19 - 7 - 2016 ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα γνωστικά αντικείμενα:

" Δερματολογία- Αφροδισιολογία" "Γαστρεντερολογία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (19-7-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

23. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2930/31 - 8 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2930/31 - 8 - 2016 ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα γνωστικά αντικείμενα:

" Θωρακοχειρουργική"  "Νεφρολογία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (31-8-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

24. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2933/9 - 11 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2933/9 - 11 - 2016 ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο: " Γενική Χειρουργική" 

Στην ίδια Συνεδρίαση ενέκρινε και το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο: "Μαιευτική - Γυναικολογία - Ουρογυναικολογία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση (9-11-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν.

25. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 - 12 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 - 2016 ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

" Προαγωγή Υγείας" 

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

26. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2938/23- 1 - 2017

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2938/23- 1 - 2017 ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

"Ιστορία της Ιατρικής" 

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (23-1-2019), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

27. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2960/1 και 4-6- 2018

Η Σύγκλητος στην έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 2960/1 και 4-6- 2018 ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 και της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016 η οποία αντικατέστησε την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016,
για τo γνωστικό αντικείμενο:

"Οφθαλμολογία" 

-------------------------

28. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2980/20 και 21-2- 2019

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2980/20&21-2-2019 ενέκρινε τo επικαιροποιημένο μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (επανάληψη διαδικασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 και της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016 η οποία αντικατέστησε την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016,
για τo γνωστικό αντικείμενο:
«Γενική Χειρουργική - Μεταμοσχεύσεις»

 
 
 

Συνημμένα αρχεία: