Νησίδα Η/Υ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών υπάρχει μία εκπαιδευτική νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Ε14 και χρησιμοποιείται μόνο για τις ανάγκες του Τμήματος. Περιλαμβάνει 26 προσωπικούς Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στη νησίδα Η/Υ μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι προπτυχιακοί και  μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος με προτεραιότητα σ' αυτούς που εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία ή τη διδακτορική τους διατριβή, ενώ μπορούν επίσης να προγραμματιστούν σεμινάρια εκπαιδευτικού τύπου και οι νησίδες να χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας. Προϋπόθεση για τη χρήση των Νησίδων Η/Υ είναι η απόκτηση προσωπικού λογαριασμού χρήστη από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του ΑΠΘ. Σημειώνεται ότι μέσω των νησίδων Η/Υ, γίνεται διαθέσιμο ένα σύνολο από υπηρεσίες, που περιλαμβάνει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσωπικές ιστοσελίδες, εξειδικευμένο λογισμικό για επιστημονικούς υπλογισμούς και πολλά άλλα, ενώ είναι δυνατή η δωρεάν εκτύπωση διπλωματικών εργασιών.

Υπεύθυνος/η: 
Γεώργιος Περκουλίδης Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Διεύθυνση: 

Νησίδα Η/Υ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Κτίριο Ε' της Πολυτεχνικής Σχολής, Ισόγειο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 54 124

Τηλέφωνο: 
+30 2310 994181
Φαξ: 
+30 2310 994176
Email: