Αλλαγή URL των ΦΕΘ

Λόγω συνολικού ανασχεδιασμού και βελτιστοποίησης του δικτυακού τόπου (site) του Α.Π.Θ., έχουν αλλάξει οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (URLs) που αντιστοιχούν στις σελίδες των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης.
Έτσι, οι αναφερόμενες διευθύνσεις που βρίσκονται επι το πλείστον στην ενότητα με τα “Δικαιολογητικά Εισδοχής” (και ξεκινούν με το “www.auth.gr/units/3409” δεν ισχύουν πλέον. Αντ’ αυτού μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις σελίδες και το περιεχόμενό τους ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή:

(www.auth.gr) –> Η ΖΩΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. –> Παροχές –> Φοιτητικές Εστίες (βρίσκεται στην παράγραφο “Στέγαση”)

Στο δεξιό τμήμα της σελίδας υπάρχει πινακάκι με τις κατηγορίες:
Ανακοινώσεις, Έντυπα, Δικαιολογητικά Εισδοχής, Αποτελέσματα.
Κάθε επιλογή οδηγεί στην αντίστοιχη ενότητα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο