Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 – 2023 για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής: Έρευνα και Πράξη σε Μεταβαλλόμενα Περιβάλλοντα Μάθησης”

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 01/12/2022 έως και 11/01/2023

Η υποβολή των αιτημάτων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω φόρμας υποβολής (εδώ)

Κείμενο Προκήρυξης (εδώ)

Πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ., την υποβολή της αίτησης και τα δικαιολογητικά παρέχονται από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. mcs_erevnapraxi@nured.auth.gr, τηλ: 2310 – 995 090 (επιλογή 1, ώρες επικοινωνίας 10.00 -12.00)

Εξεταστέα ύλη και προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία (εδώ)

Συχνές ερωτήσεις (εδώ)

Δεσμός ανακοίνωσης

Δεσμός φόρμας υποβολής

Καταχιώτης Γεώργιος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παιδαγωγική Σχολή
Γραμματεία Τμήματος Eπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Τηλ.: 2310995059
email : gkatach@nured.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο