Υποτροφία ΠΕΡΙΚΛΗ Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ Ακαδημ. Έτους 2008-2010

Ο Τομέας Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε την προκήρυξη της χορήγησης μιας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κοινωφελούς Ιδρύματος Περικλή Σ. Θεοχάρη προς υποψήφιο διδάκτορα του ΔΠΘ ο οποίος εκπονεί/θα εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή στην περιοχή της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής του Τομέα Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ.

Αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο.

ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία