Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” διοργανώνει εκδήλωση με θέμα Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΕΚΕΦΕ "Δ". Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο (Αίθουσα 6), την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και ώρα 12:00-14:00, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερώσει τους προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που συμμετέχει το ΕΚΕΦΕ "Δ" και για τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τη μεταπτυχιακή τους εργασία ή/και τη διδακτορική τους διατριβή στο ΕΚΕΦΕ "Δ", σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Επίσης οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις υποτροφίες που χορηγεί το ΕΚΕΦΕ "Δ" για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις εγκαταστάσεις του Κέντρου και σε μία από τις παρακάτω θεματικές περιοχές:
- Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία
- Νέα Υλικά
- Νανο-Ηλεκτρονική Μικρο & Νανο-Τεχνολογία
- Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη
- Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
- Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
- Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία
- Πολιτιστική Κληρονομιά

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία