Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI στην Φιλανδία

Το Κέντρο Νέων Κορινθίας πρόκειται να αποστείλει στην Φινλανδία τον Φεβρουάριο του 2009,  16 νέους ηλικίας 18 έως 32 ετών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης "LEONARDO DA VINCI".

Οι τοποθετήσεις αυτές θα γίνουν στο πλαίσιο της δράσης «Κινητικότητα» του Προγράμματος και θα αφορούν σε: τουριστικά επαγγέλματα και σε εργασία με ομάδες παιδιών και νέων.
Τουριστικά επαγγέλματα: Στον τομέα του marketing και της προώθησης και στον τομέα της καθημερινής λειτουργίας μιας ξενοδοχειακής μονάδας [φροντίδα στους χώρους διαμονής & διατροφής (εστιατόριο, κουζίνα)], πρακτικές εργασίες (εσωτερικών & εξωτερικών χώρων), υποδοχή.
Εργασία με ομάδες παιδιών & νέων: αφορά στην υποδοχή των ομάδων, στον προγραμματισμό και την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου και αθλητικών δράσεων (στη φύση είτε σε εσωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις), ανταλλαγές νέων, φιλοξενία σχολικών ομάδων.

Αναλυτικά στο συνημμένο δελτίο τύπου.

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία