Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI στη Μεγάλη Βρετανία

Το Κέντρο Νέων Κορινθίας πρόκειται να αποστείλει στη Μεγάλη Βρετανία τον Mάρτιο του 2009,  4 νέους ηλικίας 18 έως 32 ετών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης "LEONARDO DA VINCI".

Οι τοποθετήσεις αυτές θα γίνουν στο πλαίσιο της δράσης «Κινητικότητα» του Προγράμματος και θα αφορούν σε κοινωνική εργασία για - με νέους.

Αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο.

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία