ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε την προκήρυξη περιορισμένων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Αναλυτικά οι γνωστικές περιοχές για τις υποψηφιότητες στο συνημμένο αρχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω:
1. Στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (αυτοπροσώπως)
Από 23.02.09 έως 13.03.09  (ώρες 12:00-14:00)
2. Ή (ταχυδρομικώς) στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Φωστίνη 31
82100 Χίος
Μέχρι 13.03.09
3. Το πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου καθώς και τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) φυσικών προσώπων που συστήνουν τον υποψήφιο, θα πρέπει να υποβληθούν ΚΑΙ ηλεκτρονικά, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:
TMOD_Akad_Gram@chios.aegean.gr

ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία