Δράσεις της ΜΚΟ "Παιδιά Εν Δράσει"

Η ΜΚΟ Παιδιά Εν Δράσει σας ενημερώνει για τη νέα δράση της που ξεκινά και αφορά τη σχέση μας με τα πάρκα της Θεσσαλονίκης.
Στο δελτίο τύπου που επισυνάπτεται μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία