Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Γραμματέα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος