Επιδοτούμενο Πρόγραμμα e-Μηχανικοί του ΤΕΕ με θέμα: Εκπαίδευση Μηχανικών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Σας ενημερώσουμε για το επιδοτούμενο πρόγραμμα e- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ του ΤΕΕ με θέμα: Εκπαίδευση Μηχανικών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Η AlfaSolid στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος διοργανώνει δύο  κύκλους εκπαίδευσης που οδηγούν, μετά από εξετάσεις των εκπαιδευομένων, σε απόκτηση  των καταξιωμένων  πιστοποιητικών γνώσης για την επαγγελματική χρήση του SolidWorks και SolidWorks Simulation  (FEA).
Τα προγράμματα αυτά αφορούν :
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  για το δίπλωμα CSWA (Certified SolidWorks Associate),
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ   για το  δίπλωμα CSWSP-FEA (Certified SolidWorks Professional Simulation Specialist).

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Διάρκεια 40 ωρών έκαστο
Περίοδος διεξαγωγής Ιούλιο με Σεπτέμβριο 2009
Απευθύνονται τόσο σε αρχάριους όσο και σε έμπειρους χρήστες SolidWorks
Επιδοτούνται  τα εγγεγραμμένα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ )
Ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει  έναν ή και τους δύο κύκλους  εκπαίδευσης

Η απόκτηση των διεθνών πιστοποιητικών της DS SolidWorks Corp αποτελούν το βασικό και μοναδικό τεκμήριο γνώσης στην χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο σας ισχυροποιεί κατά την διεκδίκηση σχετικής θέσης εργασίας παγκοσμίως.

Ο εμπλουτισμός του βιογραφικού σας με τα επίσημα πιστοποιητικά της SolidWorks σας εξασφαλίζουν έναντι του ανταγωνισμού και αποδεικνύουν την ποιότητα των γνώσεών σας.

Με εκτίμηση,
Ομάδα AlfaSolid

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ