Χορήγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Χορήγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση σε φοιτητές που προέρχονται από τον Νομό Ηλείας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.
(παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία)

Πληροφορίες-επικοινωνία
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Συνημμένα αρχεία