Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με επίθεση εναντίον καθηγητή και φοιτητών της Θεολογικής Σχολής.

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε για την απρόκλητη και βίαιη επίθεση έργω εναντίον του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής, κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, καθώς και εναντίον φοιτητών της Θεολογικής Σχολής κατά τη διάρκεια εθελοντικής προσπάθειάς τους να συλλέξουν και να απομακρύνουν τα σκουπίδια στο χώρο τους, δηλώνει ότι καταδικάζει με αποτροπιασμό την απαράδεκτη αυτή ενέργεια, η οποία είναι απολύτως ξένη προς τα ακαδημαϊκά ήθη. Επιπλέον εκφράζει τη συμπαράστασή του στα θύματά της.
Παράλληλα, ο Πρύτανης, καθηγητής κ. Ιωάννης Μυλόπουλος, διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση των γεγονότων.

 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο,

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας
 

Πληροφορίες-επικοινωνία