Προκήρυξη Προγράμματος Επιμόρφωσης «Δημιουργική Γραφή»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Δημιουργική Γραφή».

Το Σεμινάριο, διάρκειας 36 ωρών, διαρθρώνεται σε 2 θεματικές ενότητες τις οποίες ο σπουδαστής/τρια θα παρακολουθήσει διαδοχικά. Οι θεματικές ενότητες αυτές είναι:

 
Πρώτη Ενότητα: Ποιήσεις
Δεύτερη Ενότητα: Αφηγήσεις βραχείας φόρμας

Tα σεμινάρια της «Δημιουργικής Γραφής» στοχεύουν στην απελευθέρωση των δημιουργικών ικανοτήτων και της φαντασίας που δικαιωματικά το κάθε άτομο διαθέτει και στην ανάπτυξη των ατομικών συγγραφικών δεξιοτήτων.

Στους συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν
(α) Βεβαίωση συμμετοχής
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 17/12/2012 έως 20/1/2013.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.: diaviou.auth.gr.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης
Στ. Ανδρέου, Καθηγητής

Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος του Προγράμματος
Α. Καρακίτσιος, Καθηγητής

Πληροφορίες-επικοινωνία
Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία