Ενημέρωση από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου: Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου ΑΠΘ

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

σας ενημερώνουμε για την δυνατότητα ελέγχου των στοιχείων σας στην Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου ΑΠΘ (ΠΥΚΑ). Η ΠΥΚΑ είναι το μητρώο προσωπικού και φοιτητών του ΑΠΘ. Συγκεντρώνει την πιο πρόσφατη ενημέρωση, ώστε να διευκολύνει τις διοικητικές υπηρεσίες στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των μελών του ΑΠΘ.

Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία σας όπως είναι καταχωρημένα στην ΠΥΚΑ, χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό για πιστοποίηση πρόσβασης. Αν διαπιστώσετε κάποιο λάθος ή έλλειψη, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για διόρθωση μέσω του ίδιου web περιβάλλοντος. Το αίτημά σας θα προωθηθεί αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία (κατά περίπτωση). Σημειώνεται ότι οι διορθώσεις δεν γίνονται στην ίδια την ΠΥΚΑ, η οποία θα ενημερωθεί μόνο μετά τη διόρθωση στα πληροφοριακά συστήματα της πηγής.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ειδικά στα μέλη ΔΕΠ να αναζητούν και φοιτητές του τμήματός τους.

Τα δεδομένα της ΠΥΚΑ αξιοποιούνται από:

Για οποιαδήποτε σχόλια, απορίες ή προβλήματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΛΔ.
 
 
Με εκτίμηση,
Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου ΑΠΘ

 

Πληροφορίες-επικοινωνία
Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου