Προκήρυξη ΔΠΜΣ στην Αρχιτεκτονική Τοπίου για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2015

Το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και η Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο αντικείμενο Αρχιτεκτονική Τοπίου, για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2015.
Αναλυτικές πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Τ: 
+30 2310 995595
+30 2310 994372
ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου
Συνημμένα αρχεία