Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Δράση «ΑΠΘ την Κυριακή» 2013

ΑΠΘ την Κυριακή

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
 
Η δράση «ΑΠΘ την Κυριακή», μετά τη μεγάλη απήχηση που είχε στο κοινό της πόλης στην πρώτη του πιλοτική εφαρμογή το διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2012, καθώς πάνω από 12.000 πολίτες όλων των ηλικιών έλαβαν μέρος σε 64 διαφορετικές δραστηριότητες, επανέρχεται για να ζωντανέψει τις Κυριακές στο ΑΠΘ.
Μέσα από πειράματα, παρατηρήσεις, ξεναγήσεις σε μουσεία, αρχεία και συλλογές του πανεπιστημίου, δημιουργικά εργαστήρια, παιχνίδια και παρουσιάσεις οι πολίτες της Θεσσαλονίκης θα έχουν για άλλη μία φορά την ευκαιρία να γνωρίσουν το σημαντικό εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό έργο του Πανεπιστημίου μας και να αξιοποιήσουν ποιοτικά τον ελεύθερο χρόνο τους.
Το «ΑΠΘ την Κυριακή» έγινε πραγματικότητα, χάρη στη συμβολή των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΑΠΘ, που αφιέρωσαν χρόνο, κόπο και στήριξαν με κάθε μέσο τη διοργάνωση.
Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ αξιολογώντας τη σημασία της δράσης αυτής τόσο για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης όσο και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο, καλούν την πανεπιστημιακή κοινότητα να στηρίξει και τη φετινή προσπάθεια.
Ο νέος κύκλος της δράσης «ΑΠΘ την Κυριακή» αναμένεται να ξεκινήσει το Ιούνιο του 2013 και να επεκταθεί μέχρι τα τέλη του έτους, με δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται μία ή δύο Κυριακές κάθε μήνα.
Καλούνται, λοιπόν, τα μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ που ενδιαφέρονται, να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της δράσης «ΑΠΘ την Κυριακή».
 
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται στη γραμματεία του Αναπληρωτή Πρύτανη, Ιωάννη Δ. Παντή με χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής από τη Δευτέρα 15 Απριλίου μέχρι και την Τρίτη 30 Απριλίου 2013.
 
Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά έξοδα που απαιτούνται για την υλοποίηση των προτάσεων θα καλυφθούν από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ και όλες οι δραστηριότητες θα ενταχθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο προγραμματισμού και προβολής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του Αναπληρωτή Πρύτανη, Ιωάννη Δ. Παντή και στα τηλέφωνα 2310 996723, 996716.

Οι Πρυτανικές Αρχές,

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής,  Αναπληρωτής  Πρύτανη (Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού)
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Έρευνας)

Πληροφορίες-επικοινωνία
Τ: 
+30 2310 996723
Γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη (Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Καθ. Ιωάννη Δ. Παντή